KĀPĒC IR VAJADZĪGS SPORTS?

Sports ir fiziskas aktivitātes, kuru mērķis ir veselības nostiprināšana, vispusīga cilvēku fiziskā attīstība un augstu rezultātu sasniegšana sacensībās. Ir pieci galvenie sporta novirzieni – augsto sasniegumu sports (nacionālo vai arī starptautisko sacensību līmenī), sacensību sports (sports tiek uzskatīts par pamatprofesiju), sports visiem (aktivitātes